trust in Alloh

Ubay bin Ka’ab  adalah salah seorang dari kaum Anshar yang berasal dari Bani Khazraj dan beliau merupakan salah seorang dari Yathrib (Madinah) yang pertama-tama menerima Islam dan melakukan bai’at kepada Rosululloh SAW di Aqabah,  sebelum terjadinya peristiwa hijrah.  Ubay termasuk salah seorang yang pertama-tama mencatatkan ayat-ayat Al Qur’an ke dalam bentuk tulisan, sehingga beliau memiliki suatu mushaf khusus susunannya sendiri. Karenanya, beliau termasuk di antara para sahabat yang merupakan penghapal Al Qur’an (hafiz).

Dalam suatu perbincangan,  Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka’ab, “Allah SWT telah memerintahkan kepadaku supaya membacakan seluruh isi Al-Qur’an kepadamu.” Ubay r.a berkata, “Wahai Rasulullah. Adakah Allah telah menyebutku dengan memanggil namaku?”  Rasulullah SAW menjawab, “Ya, benar, Allah SWT telah menyebut engkau dengan memanggil namamu.” Jawaban Rasulullah SAW.  Hal ini membuatnya terharu. Mengenai pribadinya, dalam riwayat dari Anas diceritakan bahwa pengumpulan al-Qur’an pada masa Rasulullah dilakukan oleh empat sahabat dari kaum anshor yakni, Ubay bin Ka’ab, Mua’dh bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Abu Zaid Ahad ‘Amumuti.”

Selanjutnya, Ubay bin Ka’ab juga merupakan  anggota kelompok penasihat (mushawarah) yang dibentuk oleh khalifah Abu Bakr sebagai tempat bertanya atas berbagai permasalahan umat. Dewan tersebut terdiri dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf,Muadz bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Kaab sendiri. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab kemudian juga meminta nasihat dari kelompok yang sama. Secara spesifik, ia meminta nasihat mengenai fatwa-fatwa kepada Utsman, Ubay and Zaid bin Tsabit. Umar sendiri pernah mengatakan tentang Ubay, “Ubay adalah pemimpin kaum Muslimin…” Ubay bin Ka’ab merupakan salah seorang perintis dari penulis-penulis wahyu dan penulis-penulis surat. Begitu pun dalam menghafal al-Quranul Karim, membaca dan memahami ayat-ayatnya, ia termasuk golongan terkemuka.

Ubay r.a mengisahkan, “Pernah suatu hari Rasulullah saw. mengujiku tentang pengetahuan Al-Qur’an yang aku miliki. Beliau bertanya kepadaku, ‘Wahai Ubay, ayat manakah dalam Al-Qur’an yang paling mulia?’ Aku menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.’ Rasulullah saw. mengulang pertanyaan itu dan aku menjawabnya dengan penuh rendah diri. Pada kali ketiga Rasulullah saw bertanya, lalu aku menjawab, ‘Sesungguhnya ayat yang paling mulia dari Al-Qur’an adalah Ayat Kursi ( QS Al-Baqarah [2]: 255).’ Rasulullah saw. terlihat sangat gembira atas jawabanku itu, kemudian beliau bersabda, ‘Semoga Allah SWT merahmatimu karena ilmu pengetahuan yang telah kamu miliki.'”

Pernah suatu ketika Rasulullah saw sedang mengimami shalat dan tertinggal satu ayat dalam bacaan beliau. Kemudian Ubay r.a membetulkan kesalahan tersebut dengan berbisik pelan di belakang beliau. Setelah selesai shalat berjemaah, Rasulullah saw. bertanya, “Siapakah yang telah membenarkan bacaanku?” Rasulullah saw. diberi tahu bahwa Ubay r.a yang telah membetulkan bacaannya. Lalu, beliau berkata, “Aku telah menduga memang Ubay orangnya.”

Ubay r.a. banyak menghabiskan waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama dan mendapat tugas istimewa sebagai pencatat isi Al-Qur’an. Dia juga turut berjihad di semua peperangan bersama Rasulullah SAW  tanpa tertinggal sekalipun. Ia mampu jadi teladan bagi para sahabat lain karena kesederhanaanya. Sosok lelaki yang memiliki ingatan kuat dalam menghafal Alquran ini, dengan tekun menulis ayat-ayat Quran di berbagai tempat. Ia selalu menggabadikan wahyu Allah itu baik di pelepah daun, batu-batu dan berbagai alat yang ia bisa gunakan untuk mengabadikan ayat-ayat suci itu. Dari sinilah peran Ubay bin Ka’ab menjadi penting dalam sejarah Islam.

Ubay bin Ka’ab senantiasa  berpegang teguh kepada taqwa dan menepati zuhud terhadap dunia, hingga tak dapat terpengaruh dan teperdaya oleh apapun. Ia selalu menilik hakikat sesuatu pada akhir kesudahannya, sebagaimana juga corak hidup manusia, betapapun ia berenang di lautan kesenangan dan kancah kemewahan, tetapi pasti ia menemui maut di mana segalanya akan berubah menjadi debu, sedangkan di hadapannya tiada yang terlihat kecuali hasil perbuatannya yang baik atau yang buruk. Mengenai dunia, Ubay pernah melukiskannya sebagai berikut,
“Sesungguhnya makanan manusia itu sendiri dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia, biar dikatakannya enak atau tidak, tetapi yang penting menjadi apa nantinya?” Bila Ubay berbicara di hadapan khalayak ramai, maka semua leher akan terulur dan telinga sama terpasang disebabkan sama terpukau dan terpikat. Apabila ia berbicara mengenai Agama Allah, tiada seorang pun yang ditakutinya, dan tiada udang di balik batu.”

 

Selama berjuang membela ajaran Islam beliau ditugasi Umar untuk mengumpulkan al-Qur’an. Beliau termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah dan telah meriwayatkan kurang lebih 164 hadits darinya. Hidupnya didedikasikan untuk mengagungkan al-Qur’an hingga Allah pun angkat derajatnya di dunia. Kelak juga di akherat. Beliau wafat pada tahun 21 Hijriah pada masa khalifah Utsman bin Affan.

Semoga sepenggal kisah dari Ubay bin Ka’ab menjadi cerminan bagi kita sehingga kita menjadi lebih taqwa. Karena sesunggunya, taqwa adalah tujuan kita sebagai orang beriman dalam melaksanakan puasa.

Selamat menunaikan ibadah puasa romadhon, mohon maaf lahir dan bathin.

Semoga Alloh melimpahkan kasih sayang dan ampunan bagi kita semua.

Barokallohu fii kum, aamiin YRA

 

Images’s cited from https://www.pinterest.com/pin/420312577704397212/

*dari berbagai sumber di Internet